Thông tư nghị định

Đề xuất quy định về tiêu chuẩn, trang phục của thanh tra chuyên ngành y tế

Cập nhật956
0
0 0 0 0
Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế.
Công chức thanh tra chuyên ngành y tế phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện.
Theo dự thảo, công chức thanh tra chuyên ngành y tế phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các tiêu chuẩn: Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên và có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thanh tra được phân công thực hiện; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc thanh tra chuyên ngành do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Công chức thuộc biên chế của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành y tế có đủ tiêu chuẩn được thủ trưởng cơ quan quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế. Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế.

Chỉ được sử dụng thẻ khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Dự thảo quy định thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế cấp cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế. Thời hạn sử dụng thẻ là 5 năm kể từ ngày cấp.

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế chỉ được sử dụng thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng. Trường hợp công chức sử dụng thẻ trái quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định rõ trang phục, cầu vai, cấp hàm của từng chức danh lãnh đạo và công chức thanh tra chuyên ngành y tế.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Chánh Thanh tra Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh chuyên ngành thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục, cầu vai, cấp hàm như Phó Chánh Thanh tra Bộ...

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Nguồnhttp://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-quy-dinh-ve-tieu-chuan-trang-phuc-cua-thanh-tra-chuyen-nganh-y-te/446718.vgp
Lượt xem17/09/2021
0 0 0 0
Chia sẻ bài viết

Tin Nổi bật

Tin xem nhiều

Trang chủ Liên hệ Tìm kiếm Tài khoản Danh mục
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng